Fra Johannes af korsets "Levende kærlighedsflamme":

onsdag, april 18, 2007

Søren Kierkegaard og centrerende bøn

"False self", "true self", "abandoning and embracing self in God" -- saadan noget finder en blog skriver i Kierkegaards forfatterskab. Se Thoughts of Loy: Prayer as the path to true self.

Det lyder næsten som Thomas Keating. Blog skriveren selv finder en link i disse tanker til en af Keatings Trappist medbrødre, Thomas Merton. Og Merton er associeret med Kierkegaards eksistentialisme andre steder. Se, f.x., Total Kenosis ....

Saa, er der en Kierkegaard-kender i blandt os? Er centrerende bøn en følge af den danske filosofs arbejde?

tirsdag, april 17, 2007

Kritik af centrerende bøn

Sidste uge nævnte jeg websider med krititik af centrerende bøn eller Thomas Keating, og jeg sagde at jeg ville lægge links til nogle af disse i bloggen.

Her er en hurtigt fundet samling:
  1. Catholic Culture
  2. In Plain Site
  3. Our Lady's Warriors
  4. Daily Estimate
Dette har været noget af det mest nedslående jeg har foretaget mig længe -- ikke fordi disse artikler er overbevisende i deres fordømmelse af min bønspraksis. Tværtimod. De bærer mest præg af en åndelig McCarthyism.

Der findes sågar et dokument fra Vatikanet som kunne tages som en opfordring til denne heksejagt. Se den dansksprogede analyse af det på Catholica.dk.

Det (som Forrest Gump ville sige) er alt hvad jeg har at sige om det.

mandag, april 09, 2007

Teologisk grundlag for centrerende bøn

Det teologiske grundlag for centrerende bøn taler Keating jo om, når han altid henviser til Matthæus 6,6ff., hvor Jesus siger, vi skal gå ind i vores kammer og lukke døren og bede til vores far, som er i det skjulte.
Kammeret er her symbol på vort indre rum, hvor Gud bor, og det at lukke døren betyder at lukke døren til vore indre dialoger o.l. Faderen, som er i det skjulte, betyder her, at vi ikke på forhånd har nogle begreber om Gud, når vi beder. Vi har ingen billeder i hovedet e.l. Det eneste, vi gør, er at have viljen (intentionen) til at tilbringe denne tid sammen med Gud og "consent to His action and presence within us". Herfra er det så Gud, der bestemmer.
Traditionelt set har man også altid betragtet historien om Martha og Maria som indikation på, at Jesus mener, at den, der vælger den gode del (det ene fornødne) er som Maria, der lod Martha om alt arbejdet, mens hun selv sad og lyttede opmærksomt på Jesus. Kontemplative har vist nok altid brugt denne historie som forklaring på, at det er det, Jesus vil, vi skal: Være stille og lytte opmærksomt på ham.

fredag, april 06, 2007

Jomfru Maria og centrerende bøn

Jeg er ikke den der dyrker Maria fromhed i stor stil. Det er nok mest fordi jeg har ønsket et forholdsvist enkelt forhold til Gud, og jeg har syntes at de mange former for Mariadyrkelse har en tendens til at forvirre det.

I de senere år har jeg lagt mærke til at de fleste prædikener jeg har hørt om Maria vender tilbage til beretningen om bebudelsen. Da hun fik besked om at hun skulle være mor til Guds søn, sagde hun bare "Lad det ske mig efter dit ord". Det har gjort indtryk på mig. Hun fortjener stor ære for alene det.

Fornyligt tænkte jeg på det her fra et centrerende bøn-perspektiv. Keating udtrykker gentagne gange centrerende bøns fokus som consent to God's presence within us. Og det er helt bogstaveligt hvad Maria gjorde.

onsdag, april 04, 2007

Introduktion til denne blog

I vores centrerende bøn (centering prayer) gruppe sidste uge snakkede vi om en weblog hvor vi kunne udveksle ideer om kontemplativ bøn. Dette er resultatet.

Følgende er nogle af de emner som jeg kunne tænke mig at vi uddybede her er:
  • hvad vi egentligt gør i vores bønsperiode
  • hvordan centrerende bøn ligner eller er forskellig fra andre meditationsmetoder
  • det teologiske grundlag/baggrund for vores praksis
  • kontemplativ livstil for lægfolk
  • økumeniske/interreligiøse emner fra et kontemplativt perspektiv