Fra Johannes af korsets "Levende kærlighedsflamme":

fredag, juli 22, 2011

Indledningsbøn for en periode af centrerende bøn

Man kan sige at det, som gør en periode af meditation til en periode af bøn, er ens intention for øvelsen. For at minde mig selv om min intention, plejer jeg at starte hver periode af centrerende bøn med følgende ord:
Herre Gud, i Kristus gav du slip på din guddommelige identitet for at leve og dø som en af os mennesker. I denne bøn vil jeg give slip på min ego identitet for at åbne mig til dit mysterium omkring mig og i mig. Jeg søger dit nærvær, Herre, gennem modtagelighed for al virkelighed, som starter jo med dig. Herre Gud, din vilje ske.

Laurence Freeman til Danmark den 24. og 25. august

Benediktinermunken Laurence Freeman, som er leder af Verdenssamfundet for Kristen Meditation (WCCM), kommer snart til Danmark. [Metoden for WCCMs meditation er ikke helt den samme som centrerende bøns metode, men de to meditationsformer har meget til fælles med hensyn til deres teologiske og psykologiske perspektiver. Et tidligere foredrag af Laurence Freeman er kommenteret her og her på denne blog.]


Onsdag d. 24. august holder Freeman en retrætedag med vejledning i kristen meditation. Tilmelding og kontakt: Anne Reiter: abre@km.dk tel: 0045 66 12 46 42 og 0045 30 24 97 80 eller Christina Mertz Fundrup: pastor@natkirken-odense.dk tel: 0045 20 58 28 35. Se plakaten.

Torsdag d. 25. august 2011 kl. 12.30 til 15 holder Freeman et seminar i København. Seminaret vil omhandle religionsdialog og betydningen af meditation i hverdagen. Sted Helligåndshuset på Strøget. Kl. 15-16 er der økumenisk andagt i Helligåndskirken. Gratis adgang og alle er velkomne! Se plakaten.