Fra Johannes af korsets "Levende kærlighedsflamme":

onsdag, november 30, 2011

Wilfrid Stinissens "I dag er Guds dag" online

I Stenosgade har vi haft megen glæde af at indlede vores centrerende bøn-perioder med at læse dagens tekst fra "I dag er Guds dag", og disse læsninger har mange gange stimuleret virkelig gode drøftelser efter vores bønsperioder.

Det er ikke nogen nyhed, men hvis du ikke vidste det i forvejen, her er 2 web adresser hvor du kan læse Stinissens tekst for dagen når du ikke har adgang til bogen:

  1. http://www.sklk.dk/pages/GudsDag/Start.aspx (Skt. Knud Lavard Kirke)
  2. http://levendevand.dk/month/
---------------------------------------------------------------------
2012.04.28 - I "LINKS" sektionen til højre her på siden er der nu et permanent link til Levende Vands daglige Stinessen tekst.

fredag, oktober 07, 2011

Online kurser

Webstedet Spirituality and Practice tilbyder i øjeblikket 2 online kurser der kunne være af interesse for udøvere af centrerende bøn:
Prisen for hver kursus er USD 49,95.

Hvis en læser af denne blog deltager i en af disse kurser, ville jeg være glad for at udgive en lille referat eller anmeldelse af kurset. Send den i en email til patrickglynndk@yahoo.com.

God læsning, 2011.10.07

Britta Felsager har fornylig indsendt endnu en værdiful oversættelse af en af Thomas Keatings taler. In Thomas Keating taler om at leve i Guds nærvær II, kommenterer Keating centrerende bøns baggrund, praksis og udvikling. For eksempel:
Jesus ønsker, at vi afvikler de vante tankemønstre, vi har om os selv og virkeligheden. I bund og grund består disse vane-tanker af vor automatiske accept af den kultur, vi er vokset op i og den overdrevne påvirkning, den har på os. Vi må åbne os. Vor grundbog: ”Åbent sind åbent hjerte” handler om at være åben, for åbenhed er det første skridt på vej mod visdom. Vi må åbne os for det faktum, at vore ideer ikke nødvendigvis er korrekte, og at vi nok ikke ved alting. Derfor er vi nødt til at lære af alle de videns-kilder, Gud har givet os, hvis de er pålidelige og efterprøvede som for eksempel naturen og videnskaben. 
Brittas oversættelse af den første del af talen kan også læses på bloggen. Se Thomas Keating taler om at leve i Guds nærvær I.

En stor tak til Britta for hendes bidrag.

mandag, august 08, 2011

God læsning, 2011.08.08

Bloggeren på The Website of Unknowing fortæller i "Thoughts about Mysticism from 1953 ... and now" om en 1953 artikel fra Time Magazine hvori den Benedictinske forfatter Aelred Graham kritiserer Thomas Mertons bestseller Seven Storey Mountain for at indeholde en karakterisering af det kontemplative liv som både er for stram og for slap.

fredag, juli 22, 2011

Indledningsbøn for en periode af centrerende bøn

Man kan sige at det, som gør en periode af meditation til en periode af bøn, er ens intention for øvelsen. For at minde mig selv om min intention, plejer jeg at starte hver periode af centrerende bøn med følgende ord:
Herre Gud, i Kristus gav du slip på din guddommelige identitet for at leve og dø som en af os mennesker. I denne bøn vil jeg give slip på min ego identitet for at åbne mig til dit mysterium omkring mig og i mig. Jeg søger dit nærvær, Herre, gennem modtagelighed for al virkelighed, som starter jo med dig. Herre Gud, din vilje ske.

Laurence Freeman til Danmark den 24. og 25. august

Benediktinermunken Laurence Freeman, som er leder af Verdenssamfundet for Kristen Meditation (WCCM), kommer snart til Danmark. [Metoden for WCCMs meditation er ikke helt den samme som centrerende bøns metode, men de to meditationsformer har meget til fælles med hensyn til deres teologiske og psykologiske perspektiver. Et tidligere foredrag af Laurence Freeman er kommenteret her og her på denne blog.]


Onsdag d. 24. august holder Freeman en retrætedag med vejledning i kristen meditation. Tilmelding og kontakt: Anne Reiter: abre@km.dk tel: 0045 66 12 46 42 og 0045 30 24 97 80 eller Christina Mertz Fundrup: pastor@natkirken-odense.dk tel: 0045 20 58 28 35. Se plakaten.

Torsdag d. 25. august 2011 kl. 12.30 til 15 holder Freeman et seminar i København. Seminaret vil omhandle religionsdialog og betydningen af meditation i hverdagen. Sted Helligåndshuset på Strøget. Kl. 15-16 er der økumenisk andagt i Helligåndskirken. Gratis adgang og alle er velkomne! Se plakaten.

mandag, juni 20, 2011

Dagens citat, 2011.06.20

We are all given the gifts of the Holy Spirit at baptism, but most of us leave these gifts wrapped up on the shelf. * * * God will never violate human freedom. If we want to always function at a purely human level, we are allowed to. It is only when we are willing to let go of our rational control of consciousness and open the space for the Spirit to act in us through the gifts that we can begin to know and sense things as God knows and experiences them. This freedom to let go of our rational control and open up to the divine activity is developed in us through the practice of contemplative prayer.
M. Basil Pennington, Thomas Merton, My Brother (New City Press, 1996) p. 198. [Denne bog kan lånes fra Skt. Andreas Bibliotek, evt. gennem bibliotek.dk.]

torsdag, marts 10, 2011

Fra Gerald G. Mays "Addiction & Grace"

Jeg har før udtrykt beundring for psykiateren Gerald G. Mays evne til at formulere sig omkring kontemplativ spiritualitet. Se Refleksioner over Gerald G. Mays "Will and Spirit". Nu har jeg lige læst Mays "Addiction & Grace" (1988), og glæden ved at læse hans indsigter her er lige så stor.


Den "addiction" som May skriver om, er ikke bare fysisk afhængighed på stoffer eller alkohol, men også de forbundetheder (attachments) som alle mennesker bygger op over tid; for eksempel: mad, anerkendelse, hobbies, penge osv. May ser også vores selvopfattelse (self image) som en slags forbundethed som vi har bygget op, og som forhindrer vores hjemrejse til det som Thomas Keating nok ville kalde vores sande selv.  Her er nogle udpluk fra bogens kapitel "Spirit: The Theological Nature of Addiction":
When we were infants, we had a very different sense of self than we do now as adults. Then, before we had words, images, or concepts that we could label as "me," we had a simple sense of being, a diffuse, undifferentiated awareness in which nothing separated us from what we perceived. * * *
But throughout our life since infancy, our brain cells have been delveloping countless patterns and sequences that more clearly separate, define, and secure our sense of self.  * * * Thus our self-images, whatever we feel is "me" at a given time, are in fact cellular representations of self.
By the time we become adults, we have hundreds, perhaps thousands, of these self-representation systems. Some of them function when we experience ourselves at work, others when we are at play, still others as parents, spouses, and all the other roles and circumstances within which we may pause to notice. Beneath the variety of self-representation systems, we sense something more constant, a vague awareness of "me-ness."  * * *
For the most part, however, we pay no attention to the underlying constancy. Instead, we act on the basis of our varied self-representation systems, changing from one to another in accord with our roles and situations.  * * *
If we look at the makeup of our self-representation systems, it is obvious that they are intimately associated with our addictions.  * * *
* * *
Even more surprising and reassuring is the frequency with which our self-representations disappear from awareness entirely. * * * Our interior experience at such times is one of self-forgetfulness or self-transcendence. For a moment, we are relieved of bondage to who we think we are, and we can simply be. Usually these moments are very brief, because the systems of our brain start to experience withdrawal and quickly reestablish their normal conditioned patterns. * * *
* * *
We find ourselves becoming a bit anxious if we try to look too closely at our interior constancy, precisely because it is so indefinable. We are apt to want to call it our true self, the "real me." But to call it "me" never seems quite right, for it fits into no particular neurological associations, except perhaps some memory, similarly vague and indefinable, of "home." We cannot hook it to this or that; we cannot give it an adequate name, we cannot control it. We can avoid awareness of it, but it never bows to our will. Therefore, though it haunts us beautifully and calls us sweetly, we do fear it.
 If we are given the grace to spend some time with this mysterious constancy, just gently letting it be what is is, we may find a strange confidence, even security, growing out of it. Here is something solid, some foundation of self that is invulnerable to any other experience, unaffected by anything else that might happen to us. It has something to do with just being aware and alive, for we notice it when we notice our own attention. In fact, we notice it most precisely when our attention has been temporarily captured by an attachment and then returns to some central position of pure awareness. In the return we feel a sense of security; for whenever our attention goes away and then returns, the presence at the center is still there, unaffected, unchanged, and somehow free.
As nearly as I can tell, our core is what Hebrew and Christian spiritualities have called heart. It is the aspect of oneself that is not only one's center but also where one can be in closest, most directly feeling contact with the presence of God. And it is meant to be the center of our will, the nucleus of all choice and action. Further, it is where we realize our essential unity with one another, with all God's creation. Yet this heart sense does not want to be pinned down even with contemplative concepts. The heart does not seem to be quite oneself nor quite God. In the same way that it refuses to associate with any of our conditioned images of self, it does not fit any of our images of God. Thus it remains continually frustrating, and we always find ourselves deeply unknowing in the face of it.

onsdag, februar 23, 2011

Retræte i Island til maj

Jeg har fået følgende email fra Ragnheidur Jonsdottir, som inviterer til en retræte den 15. til 22. maj:

Jeg, hedder Ragnheidur, er præst her i Island og har praktiseret Centering Prayer i 4 aar. Vi har nogen grupper her i Island, har faaet besoeg af Keating og William Meninger og nogen af os har været i Snowmass. Vi vil gerne oplyse dig og dem som praktiserer Centering Prayer i Danmark, at Pat Johnson, fra Snowmass kommer for anden gang til Island og holder 8 dages retreat i Skalholt, Island d.15.-22.5. 2011. I er meget velkommen at være med.

Hvis nogen er interesseret er I meget  velkommen at kontakte mig eller skrive til Kristinn: rektor@skalholt.is for nærmere oplysninger.

Centrerende bøn retrætedag, den 19. marts

Centrerende bøn-gruppen i Dyssegårdskirken (Dyssegårdsvej 19, Hellerup) holder en centrerende bøn-retrætedag lørdag, den 19. marts fra kl. 13.00 til kl. 17.00. Jeg holder oplæg med temaet "centrerende bøn og resten af dagen". Men det centrale er muligheden for forlængede perioder af centrerende bøn i fællesskab.

Se dette dokument for yderligere detaljer om tidsplan, pris, tilmelding osv.

mandag, januar 31, 2011

Anmeldelse af "Åbent sind, åbent hjerte"

Her er et link til min anmeldelse af den danske oversættelse af Thomas Keatings Open Mind, Open Heart. Anmeldelsen udkom i Katolsk Orientering, 2011.01.28.