Fra Johannes af korsets "Levende kærlighedsflamme":

søndag, februar 22, 2009

Online retræte

Gudrun Sveistrup Jakobsen, som bor i Frankrig men har deltaget i vores centrerende bøn gruppe, har sendt følgende indlæg:

Contemplative Outreach har udarbejdet en online retræte sammen med Sprituality & Practice om Forgiveness. Den har jeg meldt mig til, jeg har været meget tilfreds med sidste forår at deltage i den tilsvarende retræte om Lectio Divina. Det er en god chance for os der bor afsides at deltage i en retræte på denne måde. Ganske vist foregår den på amerikansk og på den måde man oplever verden på "over there". Der deltager nok mange som ikke praktiserer centrerende bøn, men jeg har været meget glad for kontakten med de andre deltagere og især har jeg været glad for kontakten med retrætelederne som har givet mig svar på mine spørgsmål. Jeg har virkelig følt at jeg var en del af "Kristus mystiske legeme" mens jeg deltog.

Man melder sig til via linken http://www.spiritualityandpractice.com/ og betaler via nettet for kontakten. Outreach beskriver kurset på denne måde:

"Forgiveness - Growth in Love. This online retreat will follow the format of the Lectio Divina course we offered last spring. Once again, our retreat leaders will be Fr. Carl Arico and Pamela Begeman of Contemplative Outreach, the organization founded by
Fr. Thomas Keating that is best known for their work with centering prayer. This time they will be teaching us the contemplative Prayer of Forgiveness. There will be three emails a week with commentaries on various aspects of forgiveness, an online scripture gallery, an audio program guiding you through the steps of the Prayer, and audio comments from Fr. Keating and others. This retreat will also have a Practice Circle for your questions and comments on this important practice.

Forgiving is one of the most difficult and complex gestures and yet, like love, it is one of the things which defines the essence of our humanity. Our premise for this retreat is that forgiveness is a divine gift of love. Indeed, forgiveness creates a growth of love.

Read more about Forgiveness - Growth in Love på linken nævnt ovenfor. Deltagelse i kurset koster knap 40 dollars."

Kurset Lectio Divina [som Gudrun deltog i sidste forår] fås nu, dog uden at man deltager i en retræte samtidig med at man følge kurset, som jeg virkelig har lært meget af.

Tak til Gudrun for dette bidrag.

onsdag, februar 04, 2009

Video, hvor Thomas Keating kort – men præcist – beskriver essensen i den centrerende bøn.

Af Britta Felsager:

Jeg kan varmt anbefale denne lille video fra maj 2008, i hvert fald hvis man praktiserer centrerende bøn og har gjort det et stykke tid. Den er meget opmuntrende, trøstende, og især er den oplysende mht. de problemer, de fleste mennesker vil have med metoden et stykke hen ad vejen.

Keating gør det krystalklart, at bønnen ikke er en teknik men et Gudsforhold. Derfor er det i grunden ikke så vigtigt, om man gør det ”korrekt”, for Gud ser på vores intention (ønske) om at tilbringe tid sammen med Ham, og Gud er levende og dynamisk. Hvis vi begår ”fejl”, vil han efterhånden korrigere os.

Når det væsentlige er ønsket eller intentionen om at tilbringe tid med Gud i kærlighed, består metoden i al væsentlighed mest i blot at sætte sig ned med denne hensigt.

Den største hindring vil være, hvis vi reagerer følelsesmæssigt: prøver at undgå eller modstå tanker og følelser. Alle disse ”distraktioner” er en integreret del af bønnen, som skal behandles med accept, helst positiv accept, venlighed, måske ligefrem kærlighed. Det er kun, når vi forsøger at undgå dem, ser på dem som fjender, at de kan hindre bønnen. Gud er kærlighed og tager os med det hele. Det må vi prøve at acceptere også i bønnen.

Hvis man er bekendt med ”welcoming prayer” vil det understøtte denne holdning.