Fra Johannes af korsets "Levende kærlighedsflamme":

mandag, august 20, 2007

Consent - Surrender - Openness

En ting blandt de almindelige retningslinjer for centrerende bøn som jeg har haft besvær med, er deres fokusering på "consent to God's presence and action within".

For mig er "consent" et kompliceret begreb/indstilling -- for kompliceret (og måske for aktiv) til at være særligt anvendeligt som udtryk for den intention som jeg skulle konstant vende tilbage til under centrerende bøn.

Derfor var jeg meget glad at finde "surrender to God" som en alternativ formulering for den tilsigtede intention. Det kræver (for mig) mindre overvejelse end "consent" selv om Keating skriver at "Surrendering oneself to God is a more developed kind of consent." Open Mind, Open Heart, ch. 7. Der er næsten lige så mange referencer i Centrerende bøns literatur til "surrender" (80 hits på Contemplative Outreachs søgemaskine) som til "consent" (100 hits). Så vidt jeg husker, lægger Cynthia Bourgeault in Centering Prayer and Inner Awakening stor vægt på at beskrive centrerende bøn som en "surrender method" i modsætning til en "concentrative method" eller en "awareness method". Se også dette link for nogle gode kommentar om surrender.

Den form for overgivelse til Gud, som man praktiserer under centrerende bøn, virker naturlig for mig og er en del af hvad gør vores praksis til netop "bøn". Men jeg må indrømme at tanken om "surrender" (isoleret set) kunne være noget der frastøder moderne mennesker. Så jeg har været lidt bange for at gå rundt og fortælle andre at jeg min centrerende bøn praksis går ud på "surrender".

Så slog det mig fornyligt at der fandtes endnu en god alternative til "consent" som centrerende bøns fokus intention -- "openness". Jeg tror jeg først lagde mærke til det i Contemplative Outreachs definition af Christian Contemplative Prayer som "the opening of mind and heart - our whole being - to God, the Ultimate Mystery, beyond thoughts, words and emotions, whom we know by faith is within us...."

Det var selvfølgeligt der hele tiden -- lige fra titlen af Keatings hovedværk, Open Mind, Open Heart. Og Denne "openness" (for mig) indebærer det jeg fandt i "surrender" (som skulle indebære hvad der er i "consent") uden at skulle virke frastødende for andre.

Til sidst har opdagelsen af "openness" som et udtryk for centrerende bøns fokus intention, hjulpet mig til at se en forbindelse med en anden udtalelse som gjorde indtryk for mig da jeg i The Contemplative Journey og Intimacy with God -- nævnlig at centrerende bøn er den mest "receptive" af de metoder der forbereder for kontemplation. Se Will and Intention in Centering Prayer.

På et praktisk plan er "Openness" og "receptiveness" nogle af de bedste beskrivelser for hvad jeg tilstræber under centrerende bøn: en tilstand hvor data fra sanserne kommer ind men ikke omsættes til tanker, en tilstand hvor jeg bare er der for Gud.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.