Fra Johannes af korsets "Levende kærlighedsflamme":

onsdag, februar 04, 2009

Video, hvor Thomas Keating kort – men præcist – beskriver essensen i den centrerende bøn.

Af Britta Felsager:

Jeg kan varmt anbefale denne lille video fra maj 2008, i hvert fald hvis man praktiserer centrerende bøn og har gjort det et stykke tid. Den er meget opmuntrende, trøstende, og især er den oplysende mht. de problemer, de fleste mennesker vil have med metoden et stykke hen ad vejen.

Keating gør det krystalklart, at bønnen ikke er en teknik men et Gudsforhold. Derfor er det i grunden ikke så vigtigt, om man gør det ”korrekt”, for Gud ser på vores intention (ønske) om at tilbringe tid sammen med Ham, og Gud er levende og dynamisk. Hvis vi begår ”fejl”, vil han efterhånden korrigere os.

Når det væsentlige er ønsket eller intentionen om at tilbringe tid med Gud i kærlighed, består metoden i al væsentlighed mest i blot at sætte sig ned med denne hensigt.

Den største hindring vil være, hvis vi reagerer følelsesmæssigt: prøver at undgå eller modstå tanker og følelser. Alle disse ”distraktioner” er en integreret del af bønnen, som skal behandles med accept, helst positiv accept, venlighed, måske ligefrem kærlighed. Det er kun, når vi forsøger at undgå dem, ser på dem som fjender, at de kan hindre bønnen. Gud er kærlighed og tager os med det hele. Det må vi prøve at acceptere også i bønnen.

Hvis man er bekendt med ”welcoming prayer” vil det understøtte denne holdning.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.