Fra Johannes af korsets "Levende kærlighedsflamme":

Fra Thomas Mertons "Conjectures of a Guilty Bystander":

I vores væsens centrum er der et punkt af intethed, som er uberørt af synd og forblindelse, et punkt af ren sandhed, et punkt eller en gnist, som helt og holdent tilhører Gud, som vi aldrig kan disponere over, som er udgangspunkt for Guds disponeren over vores liv, og som er upåvirkeligt af forstandens fantasier og viljens brutalitet. Dette lille punkt af intethed og af absolut fattigdom er Guds herlighed. Det er så at sige Guds navn, som er indskrevet i os. Det er indskrevet i os som vores fattigdom, som vores armod, som vores barnekår. Det er som en ren diamant, der funkler af himlens usynlige lys. Det findes i os alle, og hvis vi kunne se det, ville vi se milliarder af lyspunkter samles i en sols skive og lyshav, som får al formørkelse og grumhed i livet til at forsvinde sporløst. Jeg kender ingen strategi til at opnå denne skuen. Den kan kun blive givet. Men himlens port findes overalt.