Fra Johannes af korsets "Levende kærlighedsflamme":

Den ugentlige gruppe

Selvom den centrerende bøn for det meste praktiseres alene, har erfaringen vist, at det er en stor hjælp, hvis man har en lille gruppe mennesker (højst 15), der mødes hver uge for at dele bønserfaringer. Gruppen fungerer også som et middel til fortsat udvikling af den kontemplative livsstil, ligesom den styrker beslutningen om at fortsætte med centrerende bøn eller vende tilbage til den, hvis man i en periode har været forhindret i den daglige praksis på grund af sygdom, arbejde, familieproblemer eller andre påtrængende forpligtelser.

Ved at dele sine bønserfaringer med andre skærpes evnen til at skelne, når man i centrerende bøn oplever op- og nedture. Gruppen fungerer således ikke blot som en kilde til opmuntring men vil i almindelighed kunne løse problemer, der måtte opstå i forbindelse med selve metoden. Den fælles dømmekraft vil virke befordrende til at afbalancere tingene.

Det følgende er et forslag til hvordan et ugentligt møde kan forløbe:

Man placerer stolene i en cirkel.

  1. Man indleder med en kort åndelig læsning eller en salme (3-4 min.)

  1. Herefter følger perioden med centrerende bøn. Vælg ét af de følgende forslag:
a.     Tyve minutters stille bøn.
b.     To perioder med 20 minutters bøn adskilt af en kontemplativ vandring.
c.      I begge fald, afslut med langsomt at bede Fadervor (gruppelederen eller hele gruppen) eller med to minutters stilhed for at vende tilbage til almindelig tankevirksomhed.

  1. I begyndelsen kan det være en god idé at bruge ”Retningslinjer til det kristne liv, vækst og forvandling.” (kapitel 12) som et middel til udvikling og forståelse af den centrerende bøns begreber og baggrund. Retningslinjerne kan i gruppen diskuteres og relateres til hver enkelt persons egen livserfaring.

Man kan også se ”The Spiritual Journey”, som kan købes på dvd eller video sammen med skriftligt materiale. Den bedste fremgangsmåde ville være at se en halv time af gangen efterfulgt af en periode, hvor man deler oplevelsen med hinanden. Undgå teologiske, filosofiske eller lignende diskussioner. Formålet med disse møder er at dele sin tro med andre, at blive åndeligt forfrisket og gensidigt at opmuntre hinanden til at praktisere bønnen.

Oversat af Britta Felsager
fra ”Open Mind Open Heart” revideret udgave 2006, Appendiks 3
1

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.